Co nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Co nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Co nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Co nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Podatek dochodowy jest jednym z najważniejszych podatków, które obowiązują w Polsce. Jednak istnieje wiele dochodów i przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu. W tym artykule omówimy te kategorie dochodów, które są zwolnione z podatku dochodowego.

Dochody z tytułu pracy

W Polsce istnieje wiele rodzajów dochodów z tytułu pracy, które są zwolnione z podatku dochodowego. Obejmują one:

 • Wynagrodzenie za pracę w ramach umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za pracę w ramach umowy zlecenia
 • Wynagrodzenie za pracę w ramach umowy o dzieło
 • Wynagrodzenie za pracę w ramach umowy o pracę tymczasową

Wszystkie te rodzaje dochodów są zwolnione z podatku dochodowego, pod warunkiem że nie przekraczają określonej kwoty.

Dochody z tytułu działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą korzystać z pewnych zwolnień podatkowych. Oto niektóre z nich:

 • Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeśli nieruchomość była w posiadaniu przez co najmniej 5 lat
 • Dochody z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach, jeśli udziały były w posiadaniu przez co najmniej 2 lata
 • Dochody z tytułu sprzedaży akcji na giełdzie

Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tych zwolnień podatkowych.

Dochody z tytułu kapitałów

Dochody z tytułu kapitałów również mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Obejmują one:

 • Dywidendy otrzymane z polskich spółek
 • Odsetki z lokat bankowych
 • Wynagrodzenie z tytułu umowy licencyjnej

Jednakże, istnieją pewne limity i warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tych zwolnień podatkowych.

Inne zwolnienia podatkowe

Ponadto, istnieje wiele innych kategorii dochodów, które są zwolnione z podatku dochodowego. Obejmują one:

 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego
 • Stypendia naukowe
 • Świadczenia rodzinne

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie dochody w tych kategoriach są zwolnione z podatku dochodowego. Istnieją pewne limity i warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tych zwolnień.

Podsumowując, istnieje wiele dochodów i przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne warunki i limity, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tych zwolnień podatkowych. Przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji finansowych, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie podatków.

Wezwanie do działania:

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tego, co nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym! Dowiedz się więcej na stronie:

https://www.wgorach.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here