Czy po pedagogice resocjalizacyjnej jest się pedagogiem specjalnym?
Czy po pedagogice resocjalizacyjnej jest się pedagogiem specjalnym?

Czy po pedagogice resocjalizacyjnej jest się pedagogiem specjalnym?

Czy po pedagogice resocjalizacyjnej jest się pedagogiem specjalnym?

Pedagogika resocjalizacyjna to dziedzina nauki, która zajmuje się procesem resocjalizacji osób, które popełniły przestępstwa lub mają trudności w dostosowaniu się społecznym. Celem pedagogiki resocjalizacyjnej jest przywrócenie takim osobom zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapobieganie powtórnym przestępstwom.

W kontekście pytania, czy po pedagogice resocjalizacyjnej jest się pedagogiem specjalnym, warto zwrócić uwagę na różnice między tymi dwoma dziedzinami. Pedagogika resocjalizacyjna skupia się głównie na pracy z osobami, które mają problemy z dostosowaniem się społecznym z powodu popełnionych przestępstw. Natomiast pedagogika specjalna koncentruje się na pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak niepełnosprawność intelektualna, fizyczna, sensoryczna czy emocjonalna.

Mimo że obie dziedziny mają na celu pomoc osobom potrzebującym, to jednak różnią się zakresem działania i specjalizacją. Pedagogika resocjalizacyjna skupia się na procesie resocjalizacji osób, które popełniły przestępstwa, natomiast pedagogika specjalna koncentruje się na pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym, osoba, która ukończyła studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, może być uważana za specjalistę w dziedzinie resocjalizacji i pracy z osobami, które mają trudności w dostosowaniu się społecznym z powodu popełnionych przestępstw. Jednakże, aby być pedagogiem specjalnym, konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej, która dotyczy pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

Podsumowując, po ukończeniu studiów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej można być specjalistą w dziedzinie resocjalizacji osób, które popełniły przestępstwa. Jednakże, aby być pedagogiem specjalnym, konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej, która dotyczy pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

Tak, po ukończeniu studiów z pedagogiki resocjalizacyjnej można pracować jako pedagog specjalny.

Link do strony: https://www.itcgrupa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here