Do jakiej kwoty nie trzeba amortyzować?
Do jakiej kwoty nie trzeba amortyzować?

Do jakiej kwoty nie trzeba amortyzować?

Do jakiej kwoty nie trzeba amortyzować?

Amortyzacja jest procesem rozłożenia kosztów zakupu lub produkcji aktywów trwałych na określony czas. Jest to ważne narzędzie w rachunkowości, które pozwala przedsiębiorstwom rozliczać się z kosztów związanych z używaniem tych aktywów przez dłuższy okres czasu. Jednak nie wszystkie aktywa trwałe wymagają amortyzacji. Istnieje pewna kwota, poniżej której nie jest konieczne amortyzowanie tych aktywów.

Próg amortyzacji

W Polsce, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, aktywa trwałe o wartości nieprzekraczającej 3500 złotych nie podlegają amortyzacji. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie muszą rozkładać kosztów tych aktywów na określony czas, a mogą je od razu zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu.

Przykłady aktywów niepodlegających amortyzacji

Przykładami aktywów, które nie podlegają amortyzacji, są:

  • Narzędzia o wartości nieprzekraczającej 3500 złotych
  • Meble biurowe o wartości nieprzekraczającej 3500 złotych
  • Komputery i laptopy o wartości nieprzekraczającej 3500 złotych
  • Telewizory i sprzęt audio-wideo o wartości nieprzekraczającej 3500 złotych

W przypadku, gdy wartość tych aktywów przekracza 3500 złotych, przedsiębiorstwo musi rozłożyć koszty na określony czas, zgodnie z zasadami amortyzacji.

Wnioski

Amortyzacja jest ważnym narzędziem w rachunkowości, które pozwala przedsiębiorstwom rozliczać się z kosztów związanych z używaniem aktywów trwałych. Jednak nie wszystkie aktywa trwałe wymagają amortyzacji. W Polsce, aktywa o wartości nieprzekraczającej 3500 złotych nie podlegają amortyzacji. Przedsiębiorstwa mogą od razu zaliczyć te aktywa jako koszt uzyskania przychodu. Przykładami takich aktywów są narzędzia, meble biurowe, komputery, laptopy, telewizory i sprzęt audio-wideo.

Wezwanie do działania:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje pewna kwota, która nie podlega amortyzacji. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat na stronie internetowej:

https://www.epce.org.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here