Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Jedną z najważniejszych kwestii pojawiających się przy okazji zakładania działalności gospodarczej jest konieczność posiadania kasy fiskalnej. Dotyczy to również przedsiębiorców funkcjonujących w branży e-commerce. Powstaje przy tej sposobności pytanie o to czy sklepy internetowe muszą być wyposażone w kasy fiskalne? Jak ta sprawa przedstawia się w świetle obowiązujących przepisów?

Zalety kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe podlegają takim samym obowiązkom, jak to miejsce w przypadku innych form działalności gospodarczej. Muszą mieć zatem na uwadze m. in. regulacje odnoszące się do kas fiskalnych. Wraz początkiem 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, na mocy którego zmniejszono liczbę podatników posiadających uprawnienia do korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy. Należy się spodziewać, iż zmiany w tym obszarze będą ukierunkowane na sukcesywne wprowadzanie ograniczeń liczby podatników korzystających z powyższych uprawnień.

Przedsiębiorcy na ogół z niechęcią podchodzą do obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jednakże warto sobie uzmysłowić, że jest to rozwiązanie posiadające wiele zalet, spośród których wymienia się:

 • samoczynny system sprzedaży – paragon wystawiany jest bezpośrednio z poziomu kasy, nie trzeba do tego żadnych dodatkowych urządzeń ani programów,
 • mobilność – wiele modeli kas umożliwia pracę w terenie,
 • cykliczne raporty sprzedaży pomagające kontrolować stan finansów firmy,
 • możliwość uzyskania ulgi na zakup kasy fiskalnej – przedsiębiorca może odzyskać nawet 90 proc. ceny netto, jednakże jeśli zamknie działalność przed upływem 3 lat stosowania kasy, musi wtedy oddać ulgę na zakup tego urządzenia.

Obowiązki związane z posiadaniem kasy fiskalnej

Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków takich jak m. in.:

 • rejestrowanie każdej sprzedaży,
 • drukowanie paragonu po każdorazowym dokonaniu sprzedaży,
 • prowadzenie książki kasy fiskalnej i udostępnienie jej na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli,
 • sporządzanie dobowych i miesięcznych raportów fiskalnych,
 • naniesienie w sposób trwały na obudowę kasy jej numeru ewidencyjnego.

Kasa może być stosowana tylko do ewidencji własnej sprzedaży. Podatnik musi ją zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia – celem zgłoszenia jest otrzymanie numeru ewidencyjnego. W przypadku awarii kasy podatnik ma do wyboru: po pierwsze – użycie rezerwowej kasy fiskalnej, po drugie – nie prowadzenie sprzedaży dopóki urządzenie nie zostanie naprawione.

Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana?

Kasa fiskalna nie jest potrzebna w sklepie internetowym i nie tylko, jeśli podatnik spełnia któryś z poniżej wymienionych warunków:

 • dokonuje sprzedaży na rzecz firm, instytucji i innych placówek prowadzących działalności gospodarcze,
 • osiąga obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynoszący mniej niż 20 tys. zł w skali roku – limit ten jest obliczany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem internetu i otrzymuje zapłatę w formie bezgotówkowej w postaci przelewu dokonywanego bezpośrednio na konto bankowe.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

W ramach przepisów wyodrębniona została grupa podatników zobligowanych do rejestracji sprzedaży detalicznej na kasie, począwszy od pierwszego dnia jej prowadzenia. W przypadku sklepów internetowych ma to głównie miejsce w takich przypadkach jak:

 • sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.,
 • dostawa perfum i wód toaletowych,
 • sprzedaż biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich,
 • dostawa nośników danych – zarówno zapisanych, jak i niezapisanych,
 • dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego – z wyjątkiem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • sprzedaż biżuterii ze szczególnym naciskiem na wyroby z metali szlachetnych oraz na produkty zawierające metale szlachetne,
 • dostawa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli,
 • sprzedaż sprzętu fotograficznego – z wyjątkiem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego.

W sytuacji, kiedy w rachubę nie wchodzi sprzedaż któregoś z wymienionych powyżej produktów – szczegółowa ich lista znajduje się w par. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, właściciel sklepu internetowego nie jest zobligowany do posiadania kasy fiskalnej. Jednakże i wtedy muszą zostać spełnione pewne przesłanki, a mianowicie:

 • sprzedawca dostarcza towary w systemie wysyłkowym,
 • zapłata za zamówione nastąpiła produkty w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • sprzedawca prowadzi ewidencję sprzedaży – jest zatem w stanie uwodnić, że zapłata za konkretne czynności została dokonana, przy czym można dokładnie wyszczególnić dane nabywcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here