Apteki to placówki niezwykle przydatne. W sytuacji, gdy źle się czujemy lub trapi nas jakaś choroba, odwiedzamy aptekę. Założenie i prowadzenie apteki wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad, regulacji oraz uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Jakie warunki należy spełnić, by móc prowadzić własną aptekę? Podpowiadamy!

Apteka – definicja

Apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, która zajmuje się sprzedażą i sporządzaniem produktów medycznych i leków. Ponadto w każdej aptece powinniśmy otrzymać informację o medykamentach oraz produktach leczniczych. W definicji apteki ważne jest także rozróżnienie – wyodrębnia się bowiem trzy podstawowe rodzaje aptek:

  1. apteki ogólnodostępne – to najprościej mówiąc te apteki, które zaopatrują społeczeństwo,
  2. apteki szpitalne – te apteki są bardziej wyspecjalizowane. Funkcjonują głównie po to, by zaopatrywać szpitale oraz inne placówki lecznicze, wykonujące świadczenia zdrowotne,
  3. apteki zakładowe – specjalizują się w dostarczaniu produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych do podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, a także – gabinety, pracownie, izby chorych, oddziały terapeutyczne i inne przedsiębiorstwa wykonujące świadczenia zdrowotne.

1. Zgoda inspektora farmaceutycznego

Aby otworzyć własną aptekę, należy najpierw uzyskać odpowiednie zezwolenie, które wydawane jest przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Takie zezwolenie może otrzymać podmiot, który:

  • nie zajmuje się obrotem hurtowym produktami leczniczymi
  • nie jest właścicielem, ani członkiem grupy kapitałowej większej ilości niż 1% aptek ogólnodostępnych na na terenie województwa,

Jeżeli o pozwolenie na prowadzenie apteki ubiega się lekarz, musi on przedłożyć oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza. Poza tym, ubiegając się o zezwolenie na prowadzenie apteki, trzeba przygotować opłatę o równowartości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku kwota ta wynosi 10 000 zł.

2. Zatrudnić osobę odpowiedzialną

Na zakładającym aptekę spoczywa obowiązek zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie placówki. Osoba ta powinna mieć właściwe uprawnienia, a także brać odpowiedzialność, za prawidłowe prowadzenie apteki. Art. 88 ust. 2 Prawo farmaceutyczne reguluje, że kierownik apteki musi być magistrem farmacji, posiadać prawo do samodzielnego wykonywania zawodu, a także przynajmniej 5 lat doświadczenia w pracy w aptece. Oczywiście, jeśli podmiot zakładający aptekę sam jest farmaceutą spełniającym wyżej wymienione wymagania, to nie musi on zatrudniać kierownika.

3. Uruchomić w ciągu 4 miesięcy

Po uzyskaniu pozwolenia zakładający aptekę ma 4 miesiące (licząc od daty uzyskania pozwolenia) na uruchomienie apteki. Jeśli nie zdąży, zezwolenie może zostać cofnięte.

4. Sprawdzić przepisy

Zakładając aptekę, dobrze jest wnikliwie zorientować się w przepisach prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej. Warto przemyśleć kwestię bycia vatowcem lub nie, formę prawną apteki – czy będzie to działalność jednoosobowa, spółka cywilna, spółka z o.o., komandytowa lub partnerska, a także aspekt związany z formą opodatkowania apteki. Wszystko to ma ogromne znaczenie i jeśli osoba chcąca uruchomić aptekę nie jest pewna, które opcje wybrać, najlepiej, jeśli poradzi się księgowego.

5. Warunki lokalowe

Założenie apteki wiąże się także z koniecznością dysponowania odpowiednimi warunkami lokalowymi. Apteka ogólnodostępna może być zlokalizowana w osobnym budynku lub w obiekcie złożonym z różnych placówek o innym przeznaczeniu. Ustawa prawo farmaceutyczne traktuje jednak, że podstawowa powierzchnia ogólnodostępnej apteki powinna być nie mniejsza niż 80 m2. Wyjątkiem są tutaj apteki w małych miejscowościach do 1500 mieszkańców, a także na terenach wiejskich (tutaj apteka może mieć 60 m2). Poza pomieszczeniem centralnym, apteka powinna posiadać także pomieszczenia pomocnicze, stąd zwykle lokal przeznaczony na placówkę apteczną ma około 100 m2. Ważnym jest, aby lokal apteczny spełniał normy sanitarno-higieniczne, BHP, a także przeciwpożarowe, odpowiadające wymaganiom, jakie mają spełniać budynki użyteczności publicznej.

6. Godziny pracy apteki

Każda apteka ogólnodostępna powinna dostosować rozkład godzin pracy do potrzeb ludności. Najlepiej, aby zapewniała dostęp do produktów leczniczych zarówno w porze nocnej i dni wolne od pracy.

7. Asortyment w aptece

Apteki ogólnodostępne mają obowiązek posiadania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w ilości i asortymencie na tyle dużym, by zaspokoić potrzeby lokalnego społeczeństwa. Należy tutaj szczególnie uwzględnić leki refundowane. Nawiązując do refundacji, warto dodać, że apteki mają obowiązek w konkretnych terminach przygotować oraz uzgodnić z NFZ zestawienie leków refundowanych.

8. Wyposażenie apteki

Każda apteka wymaga odpowiedniego wyposażenia. Powinny znaleźć się w niej odpowiednie meble – bezpieczne, estetyczne i funkcjonalne. W skład mebli wchodzą między innymi: stół i szafy ekspedycyjne, szafy magazynowe, kasety, sejfy, lodówki i szafy chłodnicze. Poza meblami, trzeba także wyposażyć aptekę w profesjonalny sprzęt. Minister Zdrowia określił, że w aptece powinny być urządzenia umożliwiające sporządzenie i przechowywanie leków w warunkach aseptycznych i higienicznych. W aptece powinny być także: wagi o różnych zakresach, termometry i higrometry, szkło, naczynia i utensylia recepturowe, loże laminarne, sterylizatory. Apteka i pomieszczenia apteczne wymagają też właściwej wentylacji oraz eliminacji nadmiernego nasłonecznienia. O wyposażeniu apteki warto dowiedzieć się więcej – w artykule: Od jakiego wyposażenia zacząć zakładając aptekę? Znajdziecie więcej przydatnych informacji.

Założenie apteki wymaga przestrzegania wielu przepisów i dostosowania do szeregu wymagań oraz regulacji. Ponadto wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat i dodatkowym nakładem finansowym na wyposażenie oraz lokal. Jeśli szukacie kompleksowego wyposażenia do aptek, zapraszamy na eprus.pl. Znajdziecie tam wszystko to, co niezbędne w każdej placówce aptecznej.

Źródło zdjęć: zdjęcie otwierające Designed by creativeart / Freepik, zdjęcia w treści pixabay.com, pexels.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here