Zasady BHP podczas korzystania z wózków widłowych

0
4459

Podczas korzystania z wózków widłowych należy przestrzegać zasad BHP. Urządzenie musi być sprawne i mieć aktualny przegląd techniczny. Może z niego korzystać osoba mająca odpowiednie uprawnienia.

Wózki widłowe używane są w transporcie wewnętrznym. Ułatwiają prace załadunkowe i rozładunkowe, dlatego najczęściej korzysta się w nich w magazynach. Podczas prac wykonywanych z pomocą wózków widłowych należy przestrzegać przepisów BHP. Wózek widłowy może być obsługiwany przez osobę, która posiada uprawnienia.

Jak bezpiecznie korzystać z wózków?

Zasady BHP w zakresie korzystania z wózków widłowych są określone w rozporządzeniu Ministra i Rozwoju Gospodarki. Przede wszystkim każdy wózek widłowy może być użytkowany wyłącznie wtedy, gdy jest sprawny. Obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o prawidłowe konserwacje oraz terminowe przeglądy techniczne urządzenia. Przepisy zabraniają stosowania wózków spalinowych w pomieszczeniach zamkniętych – w takich miejscach zalecane są wózki elektryczne.

Informacje o obsłudze, przeglądach oraz konserwacji muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową, dostarczaną przez producenta wózka. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla operatorów wózków i ograniczenia zagrożeń związanych z eksploatacją wózka. Operator wózka zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP. Nie może dokonywać samodzielnie żadnych zmian w konstrukcji wózka ani dokonywać demontażu. Ma on też obowiązek przeprowadzania codziennych kontroli stanu technicznego pojazdu. Musi przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz przepisów zakładowych.

Kto może operować wózkiem widłowym?

Wózkiem widłowym może operować osoba, która posiada wykształcenie minimum podstawowe i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania wózkiem. Zalecane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Konieczne jest ukończenie kursu obejmującego 48 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki oraz zdanie egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia operatora uzyskane w zgodzie z odrębnymi przepisami oraz imienne zezwolenie do obsługi wystawione przez pracodawcę jest ważne wyłącznie na terenie danego zakładu. Operator musi też odbyć instruktaż stanowiskowy i zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową wózka. Jego obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz osób trzecich, a także przestrzeganie przepisów ogólnych oraz zakładowych. Zabronione jest łamanie zasad i nie wywiązywanie się z obowiązków, zwłaszcza w zakresie przestrzegania przepisów BHP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here