zaświadczenie zus

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami przyda nam się w momencie, gdy musimy zaświadczyć partnerowi biznesowemu, że regularnie opłacamy ubezpieczenie społeczne. Takie zaświadczenie dostaniemy wówczas gdy, nasza firma zgłoszona jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik, czyli znajduje się w kompleksowym systemie informatycznym ZUS. W momencie, kiedy jest inaczej, dostaniemy zaświadczenie z informacją, że nasza firma nie jest wpisana do rejestru płatników, składek KSI ZUS. Składki ZUS idą na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także fundusze. Do funduszy należą między innymi fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/zaswiadczenie-zus-o-niezaleganiu-ze-skladkami-jak-je-zdobyc/

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami – w jaki sposób je zdobyć? 

Doświadczenie takie możemy zdobyć składając wniosek osobiście w placówce ZUS, bądź wysyłając dokumenty pocztą czy też wybierając najwygodniejszą opcję i złożyć go przez internet. W przypadku wniosku papierowego pewnym ułatwieniem jest to, że możemy wybrać sposób odbioru zaświadczenia. Nawet jeśli złożyliśmy takie dokumenty tradycyjnie odwiedzając oddział ZUS, to zaświadczenie możemy odebrać w formie elektronicznej na platformie PEU ZUS. Wniosek możemy złożyć również przez pełnomocnika, wówczas musimy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa.

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu – składanie wniosku online

Najwygodniej jest wystąpić o zaświadczenie korzystając z witryny online. Zrobimy to na stronie biznes.gov.pl. Jedyne co musimy zrobić, to zarejestrować się na tym serwisie używając profilu zaufanego bądź e-dowodu. Następnie ZUS sprawdza stan naszego konta płatnika składek, w momencie gdy nie ma żadnych przeciwwskazań, a nasze konto nie posiada zadłużenia wówczas zostaje nam wydany taki wniosek. Chodzi tutaj o składki między innymi na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Do zaburzeń możemy dołączyć również funduszy, takie jak fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych.

Zobacz też: http://www.mftp.pl/crowdfunding-w-polsce/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here