Zakładając swój pierwszy biznes, każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym, iż prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój firmy wymaga ciągłego lokowania w nim środków pieniężnych, jednak własny kapitał nie zawsze okazuje się wystarczający.

W takim przypadku pomocne okazuje się finansowanie z zewnątrz a najlepiej w takiej sytuacji skorzystać z kredytów bankowych. Obecnie przedsiębiorcy najczęściej wybierają kredyty inwestycyjne lub kredyty obrotowe, jednak czym różnią się między sobą te dwie formy finansowania?

Kredyt inwestycyjny

Kredyt ten umożliwia przedsiębiorcy realizację przedsięwzięć, których celem jest przede wszystkim odtworzenie, modernizacja lub też powiększenie wartości posiadanego majątku trwałego. Warto przy tym podkreślić, iż jakiś czas temu zakres ten został powiększony o możliwość nabycia udziałów lub akcji, kupno papierów wartościowych, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych. Aby otrzymać kredyt inwestycyjny, każda ubiegająca się o niego firma musi pozytywnie przejść analizę ekonomiczno-finansową, którą bank zawsze w takim przypadku zleca. Podczas udzielania kredytu inwestycyjnego banki bardzo często wymagają zabezpieczenia w postaci wkładu własnego, dzięki któremu łatwiej uzyskać finansowanie, ponieważ zmniejsza się ryzyko kredytowe banku. Kwota, którą otrzymuje przedsiębiorca, może zostać wypłacona w całości, jednak może mieć również formę linii kredytowej, a kapitał wypłacany jest w transzach.

Kredyt obrotowy

Drugą formą pozyskania środków pieniężnych są kredyty obrotowe, które umożliwiają finansowanie bieżących zobowiązań oraz potrzeb danej firmy. Dzięki temu kredytowi firma ma zapewnioną płynność finansową, co w relacjach z kontrahentami jest niezwykle ważne. Kredyty obrotowe dla każdego banku stanowią podwyższone ryzyko, dlatego też udzielają ich wyłącznie bardzo dobrze znanym sobie klientom i wymagają ponadto bardzo dobrego zabezpieczenia. Jeśli chodzi o okres kredytowania, to wynosi on zazwyczaj 12 miesięcy, co oznacza, iż kredyt obrotowy należy do kredytów krótkoterminowych. Dla wielu przedsiębiorców niezwykle ważna jest kwestia związana z odsetkami, dlatego też warto w tym momencie podkreślić fakt, iż są one naliczane tylko wtedy, gdy środki kredytowe zostaną wykorzystane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here