Spółki osobowe oraz kapitałowe to najczęściej wybierana przez naszych rodaków forma działalności gospodarczej, na którą decydujemy się ze względu na formę odpowiedzialności, która wiąże się z prowadzeniem takiej firmy, która będzie działała na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy chodzi o działalność prowadzoną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która podlegać będzie odpowiedzialności z Kodeksu Cywilnego.

Prowadzenie spółki wymaga jednak znajomości prawa i podjęcia działań, które pozwolą owe przepisy zachować. Dla większych firm istotnym wsparciem będzie pomoc zespołu prawników, którzy odpowiadać będą za działalność firmy w zakresie wymogów wynikających z przepisów prawa oraz tych, które będą dotyczyć prowadzenia rozliczeń z urzędem skarbowym. Szukając pomocy w obsłudze prawnej warto zdecydować się na zespół prawników, który będzie w stanie zagwarantować nam pomoc nie tylko przy kwestiach związanych z przepisami ogólnymi, ale będzie w stanie oferować również pomoc przy prowadzonej przez nas działalności.

W przypadku wielu firm istotnym elementem okazują się zamówienia publiczne, ponieważ możliwość realizowania zleceń dla jednostek samorządu terytorialnego to najlepsza gwarancja wypłacalności za zrealizowane usługi. Z tego względu warto podjąć działania zmierzające do aktywnego uczestniczenia w przetargach ogłaszanych przez Samorządy i spółki Skarbu Państwa. Przygotowanie dokumentów pozwalających starać się o wygranie przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych wymaga dużej staranności i spełnienia wymagań formalnych. Jeśli chcemy sobie z tym poradzić może się pojawić pewna trudność, dlatego wsparcie biegłego prawnika może się okazać istotne.

Obsługa prawna, na którą będziemy się decydować powinna mieć ogólny charakter i dotyczyć wszystkich działań podejmowanych przez spółkę. Między innymi z tego powodu warto wybrać prawników, którzy będą służyć pomocą zarówno w czasie rozwoju firmy jak i w momencie, gdy w grę będzie wchodzić likwidacja spółek. Ten proces wymaga również pewnej staranności, by wszystkie sprawy firmy zostały sprawnie zamknięte. Pomoc prawników może się okazać nieoceniona między innymi w celu uzyskania pewności, że wszystkie zobowiązania spółki zostały załatwione.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here